Om OLDA

Sedan starten 1985 har OLDA skaffat sig lång erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av specialverktyg och utrustning, främst för fordonsindustri och andra tillverkningsindustrier. Störst resurser har vi inom skärande bearbetning.

Vi har även en särskild avdelning för tillverkning av eget utvecklade dörrbeslags-produkter med varumärke OLDA®, exempelvis automatiska kantreglar för pardörrar. Vår avdelning för manuell bearbetning är perfekt för utveckling, prototyp- samt legotillverkning av mindre serier. För större serier eller mer avancerad bearbetning har vår CAM- och CNC-avdelning den senaste tekniken att tillgå. OLDA har även avdelningar för svets, montering och lasermärkning. Vi tillhandahåller också installation och service hos kund.

OLDA dörrbeslag

Vårt arbete genomsyras av våra innovativa lösningar, säkerhetstänk och flexibilitet. Detta är bland annat en grundförutsättning för vår beslagsavdelning som tillverkar säkerhetsprodukter för t.ex. brand- och utrymningsdörrar. Här gäller det att möta krav från både europeiska brand- och säkerhetsstandarder samt kunder på olika marknader. OLDA dörrbeslag finns idag i de flesta europeiska länder.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

RZ Olda Innovation AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi har även integrerat arbetsmiljö i vårt ledningssystem.

 

 

 

Policys
Länk till våra kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och IT-säkerhetspolicys.

En visselblåsarfunktion finns upprättat centralt hos RZ Gruppen, läs mer här:
www.rzg.se/om-oss/visselblasning/

Läs mer om RZ Gruppen – inklusive den gemensamma Uppförandekoden (Code of Conduct).

 

OLDA kantreglar, dörrstopp och koordinatorer ingår i ByggVaruBedömningen .
ByggVaruBedömningen är ett system som bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. ByggVaruBedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar dels ingående ämnens egenskaper dels livscykelpåverkan från produkten. Varan kan få bedömningen Rekommenderas, Accepteras eller Undviks.

Förpackningsåtervinning
RZ Olda Innovation AB är anslutet till NPA (f.d. FTI / REPA); Näringslivets ProducentAnsvar – system för återvinning och redovisning av förpackningar.