Branschen och standarder

Säkerhetsbranschen

Vi anser att det är viktigt att samverka och hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen och aktuella diskussioner i samhället, som rör säkerhet, brandskydd, byggregler och tillgänglighet etc.
Även att följa och stödja utvecklingen av nya standarder inom dessa områden är viktigt för framtiden.
Därför är RZ OLDA medlem i branschorganisationen för “Säkerhet inom Elektronik och Mekanik”, SEM Group.

Från (www.semgroup.se):
“SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet.
Vi påverkar standards, driver utbildning och tar fram verktyg som underlättar ditt företagande.

SEM Group är en stark samlad röst som driver viktiga branschfrågor i Sverige, Norden och inom EU.
SEM Group ska alltid uppfattas som den ledande branschaktören därför att vi är professionella, ansvarstagande och trovärdiga.
Vår vision är att aktivt bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

SEM Group är i Sverige med i SäkerhetsBranschen med totalt 440 företag och 33 000 medarbetare.
Internationellt är SEM Group medlem i ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter.
ARGE bedriver branschspecifika frågor när det gäller standards inom EU-området och fungerar som rådgivare i tekniska frågor, bland annat för Europeiska Standardiseringskommissionen (CEN)”

 

En annan viktig aktör inom branschen är Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR), som är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. De är anslutna till SäkerhetsBranschen och European Locksmith Federation. De ger även ut tidningen Säkerhetsinstallatören.

 

Dörrbeslag och standarder

Många dörrbeslag och dess relevanta egenskaper finns beskrivna i en egen Europa standard.
Om denna standard är harmoniserad (tvingande), ska ett certifikat utfärdas som visar att produkten uppfyller Byggproduktförordningen (CPR) utfärdat av EU och skall därmed CE märkas.
En prestandadeklaration (Declaration of Performance – DoP) skall då också upprättas för produkten enligt standarden.

Viktigt att tänka på är att byggreglerna inom EU skiljer sig mellan de olika länderna. Därmed är också kraven för användning av byggprodukter olika. Och en produkt är inte “godkänd” endast på grund av att den är CE-märkt. Utan man måste med hänsyn till informationen i CE-märkningen och prestandadeklarationen och försäkra sig om produkten kan användas så att landets byggregler uppfylls.

Kantreglarnas standard (SS-EN 12051) är ej harmoniserad, så de kan inte CE märkas idag.

 

Brandklassade dörrar

Om ett dörrparti ska kunna marknadsföras som brandklassat måste både dörrblad, karm och alla ingående dörrbeslag etc. provas i ett brandtest och godkännas mot relevant standard.

Det går alltså inte att få ett enskilt dörrbeslag “brandgodkänt”.

Från och med den 1 november 2019 är det krav på CE-märkning av brandklassade ytterdörrar och fönster enligt SS-EN 14351-1. (I kombination med SS-EN 16034.)
Arbetet att möjliggöra CE märkning av brandklassade innerdörrar enligt SS-EN 14351-2 (i kombination med SS-EN 16034) är ej klart.

 

Användbara länkar

Svenska byggproduktkataloger:

Byggkatalogen (från Svensk Byggtjänst) “är Sveriges mest använda informationstjänst för produkter inom bygg- och fastighetssektorn. I Byggkatalogen finns bearbetad, aktuell och strukturerad information med miljöinformation, broschyrer, tekniska egenskaper m m. Här kan du söka och jämföra byggprodukter från Sveriges samtliga leverantörer.”
Byggfakta DOCU “hjälper dig hitta nya produkter och lösningar.
Sveriges största informationstjänst för proffsmarknaden med över en miljon användare under ett år.
Vi håller dig informerad om de senaste produkterna och materialen från tillverkare och leverantörer som riktar sig till den professionella byggmarknaden.”
ByggVaruBedömningen “är ett system som bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor
och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.”

OLDAs produkter ingår i BVB.
Sunda Hus – “Trygghet för fastighetsägare.”
“SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval”

 

Svenska myndigheter:

Boverket : www.boverket.se
Svensk kontaktpunkt tex. för användning och CE-märkning av byggprodukter.

 

Svenska certifieringsorgan:

RISE: www.ri.se : (Research Institutes of SwEden)
SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering): www.sbsc.se
DNV (Det Norske Veritas): www.detnorskeveritas.se