Beslagsskolan

Kantreglar

Kantreglar används på dubbla slagdörrar, så kallade “pardörrar” för låsning av passivt dörrblad. (Det passiva dörrbladet är det som normalt ej används vid passage.)

Ladda hem vår Lathund OLDA Kantreglar 2020 v1

Manuell kantregel

Frigöring samt låsning av passivt dörrblad sker manuellt. Alla våra manuella kantreglar manövreras med en hävarms-mekanism.

Automatisk kantregel

Frigöring av passivt dörrblad sker automatiskt vid öppning av aktivt dörrblad, då regelns fallkolv frigörs. Låsning sker automatiskt vid stängning av aktivt dörrblad, då fallkolven trycks in och därmed aktiverar regeln. Automatiska kantreglar rekommenderas ofta när brandkrav föreligger.

Halv-automatisk kantregel

Frigöring av passivt dörrblad sker manuellt. Låsning sker automatiskt när passivt dörrblad stängs. Regeln är konstant aktiverad, detta medför att kantregeln endast kan monteras upptill i passivt dörrblad. Rekommenderas som ett komplement där automatisk kantregel monterats nedtill i passivt dörrblad. Med denna installation erhålles enkel öppning samt säker låsning i två steg, vilket bidrar till att det krävs mindre kraft vid stängningsmomentet.

Hur väljer jag rätt typ av kantregel?

OLDA automatiska och halv-automatiska kantreglar beställs och monteras enligt följande:

Det “passiva” dörrbladet är det som normalt ej används vid passage.

Om vänster dörrblad är passivt:

Välj kantregel typ2 vid montering upptill
och typ1 nedtill.

Om höger dörrblad är passivt:

Välj kantregel typ1 vid montering upptill
och typ2 nedtill.