Beslagsskolan

Kantreglar

Kantreglar används på dubbla slagdörrar, så kallade “pardörrar” för regling av passivt dörrblad. (Det passiva dörrbladet är det som normalt ej används vid passage.)

För en jämförelse mellan olika funktioner och egenskaper se: OLDA Kantregel guide

Manuell kantregel

Frigöring samt regling av passivt dörrblad sker manuellt. Alla våra manuella kantreglar manövreras med en hävarms-mekanism.

Automatisk kantregel

Frigöring av passivt dörrblad sker automatiskt vid öppning av aktivt dörrblad, då regelns fallkolv frigörs. Regling sker automatiskt vid stängning av aktivt dörrblad, då fallkolven trycks in och därmed aktiverar regeln. Automatiska kantreglar rekommenderas ofta när brandkrav föreligger.

Halv-automatisk kantregel

Frigöring av passivt dörrblad sker manuellt. Regling sker automatiskt när passivt dörrblad stängs. Regeln är konstant aktiverad, detta medför att kantregeln oftast endast kan monteras upptill i passivt dörrblad. Rekommenderas som ett komplement där automatisk kantregel monterats nedtill i passivt dörrblad. Med denna installation erhålles enkel öppning samt säker regling i två steg, vilket bidrar till att det krävs mindre kraft vid stängningsmomentet.

Hur väljer jag rätt typ av OLDA kantregel?

Det är alltid det passiva dörrbladet som reglas av en kantregel. Det aktiva dörrbladet används vid normal passage och stängs med handtag och eventuellt låses mot det (stängda) passiva dörrbladet.

För automatiska kantreglar måste hänsyn tas till om det är vänster eller höger dörrblad som är passivt, samt om montage ska ske uppe eller nere. Därav behovet av att specificera OLDA kantregel “typ 1” eller “typ 2”.

Not. en manuell kantregel har ingen “typ” utan kan monteras i valfri position.

Se även: Typ av OLDA kantregel – guide (pdf)

OLDA automatiska kantreglar beställs och monteras enligt följande:

Om vänster dörrblad är passivt,
välj kantregel typ2 vid montering upptill och typ1 nedtill:

Om höger dörrblad är passivt,
välj kantregel typ1 vid montering upptill och typ2 nedtill:

OLDA automatiska KARMreglar beställs och monteras upptill enligt följande:

Om vänster dörrblad är passivt,
välj karmregel typ2 vid montering upptill:

Om höger dörrblad är passivt,
välj karmregel typ1 vid montering upptill:

OLDA HALV-automatiska kantreglar beställs och monteras upptill enligt följande:

Om vänster dörrblad är passivt,
välj kantregel typ2 vid montering upptill:

Om höger dörrblad är passivt,
välj kantregel typ1 vid montering upptill:

OLDA manuella kantreglar beställs och monteras enligt följande:

Vänster dörrblad är passivt:

Höger dörrblad är passivt:

Tvingande eller fjädrande funktion på den automatiska regeln?

I många dörrmiljöer önskas tvingande funktion på den automatiska regeln. Detta för att säkerställa att dörren är reglad till fullo, exempelvis ur brandsäkerhetssynpunkt.

Men i vissa fall önskas i stället en fjädrande funktion. Detta efterfrågas ofta när innehavaren av dörren eftersträvar att inte karm eller dörrblad skall skadas – om regeln på något sätt hindras från att nå sin aktiverade position, tex. genom att slutblecket är igensatt.

Behör

För respektive produkt ska de rekommenderade behör och skruv som vi anvisar användas i mesta möjliga omfattning. Dessa krävs för en säker funktion och lång livslängd för produkten. För kantreglar kan detta exempelvis vara slutbleck, glidbleck och styrbleck. När installation sker i annan dörrmiljö än den ursprungligt avsedda, kan alternativa behör krävas. Även valet av infästning, tex. typ av skruv, bör så klart anpassas efter material etc.

I många fall kan olika behör även förhöja utseendet eller optimera funktionen ytterligare, tex. genom ett väl designat, skyddat golvbleck – som hindrar grus och smuts från att sätta igen regelns hål i golv eller tröskel.

OLDA kantregel behör – guide (pdf)

OLDA kantregel behör

Kompletterande dörrbeslag

 

Dörrkoordinatorer

En förutsättning för automatiska kantreglar, de flesta lås samt överfalsade dörrblad – är att pardörrshalvorna stänger i rätt ordning. Detta kan säkerställas med hjälp av en koordinator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörrstopp

För att hindra dörr eller handtag från att skada vägg eller inredning kan något av våra dörrstopp användas:

 

 

Kabelöverföring

Önskas en dold kabeldragning från karm till dörrblad med enkel montering kan vi rekommendera vår karmöverföring.