Slutbleck OLDA LP

Ett slutbleck används tillsammans med kantreglar, för att skydda karm eller tröskel/golv när regeln aktiverar. Slutblecket optimerar även funktionen hos kantregeln genom att säkerställa säker regling.

Slutblecket OLDA LP 10 är mest lämpad för trädörrar och i dörrpartier med liten luftspalt mellan dörr och karm eller tröskel/golv. LP 10 skruvas fast i karm eller tröskel/golv.

Slutblecket OLDA LP 20 är speciallt framtaget för automatisk kantregel OLDA 26 HZ. LP 20 skruvas fast i karm eller tröskel/golv.

Slutblecket OLDA LP 30 är speciallt framtaget för halv-automatisk kantregel OLDA 35 HZ. LP 30 skruvas fast i karm eller tröskel/golv.

Inkluderat med Oldas produkter är normalt (beroende på förpackning/artikelnummer) de rekommenderade behör som krävs för en säker funktion och lång livslängd.

För kantreglar är tex. glidbleck, eventuellt styrbleck, slutbleck och monteringsskruv vanligtvis inkluderat.

Här finns en översikt på vilka behör som följer med de olika produkterna: OLDA-Tillbehör-2019-11-18

Andra kantregel-behör såsom skyddade golvbleck, glidbleck och styrningar finns här: Behör

ritning - Slutbleck OLDA LP 10
ritning - Slutbleck OLDA LP 20
ritning - Slutbleck OLDA LP 30

 

Artikelnr: LP Kategori: