Halv-automatisk kantregel
OLDA 35 HZS

not. Denna produkt benämndes tidigare 35 HZ

Funktion:

Halv-automatisk, enkelverkande kantregel för regling av passivt dörrblad i pardörrar.

Egenskaper:

OLDA 35 HZS reglas automatiskt när passivt dörrblad stängs men avreglas manuellt. Stolpbredden är 18 mm och regeln är 15 x 17 mm.

Samma dimensioner som automatiska kantreglar OLDA 34 HZA och OLDA 37 HZA.

En rekommenderad kombination – för att uppnå två reglingspunkter – är att montera 35 HZS upptill och 34 HZA nedtill i dörrbladet.

Tillverkad i stål. Ytbehandling: elförzinkning.

Användning:

Fälls in i dörrar av trä, stål- eller aluminiumprofiler utan hörnförband.

Regeln på 35 HZS sticker i sitt normal-läge ut sin fulla höjd. Detta medför att produkten normalt endast rekommenderas att monteras upptill i kanten på passiva dörrblad, även överfalsade.

Vid aktivering, när det passiva dörrbladet stängs, löper den fasade regeln mot slutbleckets undersida och fjädras in i kantregeln, tills regeln når hålet i slutblecket och fjädras ut, då är reglingen fullföljd. 35 HZS avreglas sen manuellt med fingergreppet.

Om 35 HZS ska monteras nedtill, måste det säkerställas att den utstickande regeln inte krockar med golv eller tröskel etc.

Montage:

OLDA 35 HZS monteras infällt i dörrbladskanten, antingen med eller utan urtag för stolpen.

Fästs med fyra skruvar.

OLDA typ 1 halv-automatisk kantregel monteras upptill höger i passivt dörrblad.

OLDA typ 2 halv-automatisk kantregel monteras upptill vänster i passivt dörrblad.

Behör:

Slutbleck LP 30 är framtaget för 35 HZS och vrids (8, 10, 12 eller 14 mm avstånd) så att det når kanten och därmed även fungerar som ett glidbleck.

Specifikation:

 • Halv-automatisk, enkelverkande regelfunktion
 • Rektangulär regel:
  • djup 15 mm
  • bredd: 17 mm
  • projektion: 14 mm
  • justermån: 0 mm
 • Rund elförzinkad stolpe av stål
 • Produkt:
  • bredd: 18 mm
  • höjd: 190 mm
  • djup: 23/50 mm
  • stolptjocklek: 3 mm
 • Montage: i dörrbladskant
  • fästs med elförzinkad skruv, försänkt (rek. dim. 3,5×40 mm), 4 st.
 • Behör:
  • Slutbleck LP 30
   • fästs med elförzinkad skruv, försänkt (rek. dim. 3,5×16 mm), 4 st.
 • Material: stål
 • Ytbehandling: elförzinkning

Produkt-ID:

OLDA 35 HZS:
 • typ 1: 12-035-1000-11xx
 • typ 2: 12-035-2000-11xx

not. Behör och skruv för montage beställs separat, eller som del av olika produkt KIT.

Relaterade produkter:

OLDA 34 HZA
– automatisk kantregel, också med stolpbredd 18 mm

OLDA 37 HZA
– automatisk kantregel, också med stolpbredd 18 mm, men med regel för listtryck

Kompletterande produkter:

OLDA slutbleck LP

OLDA behör till kantreglar

Se även:

Typ av OLDA kantregel – guide (pdf)

OLDA Kantregel guide (pdf)

OLDA Beslagsskolan

Behör guide OLDA (pdf)

Dokument:

produktdokument

produktblad
pdf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2

mått
pdf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2

montering
 - med urtag för stolpe:
pdf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
 - utan urtag för stolpe:
pdf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
produktvyer - 2D

pdf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
dxf: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
dwg: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
produktmodeller - 3D

stp: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
igs: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
dwg: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
sat: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
ipt: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
stl: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2

pdf 3D: 35 HZS typ1  /  35 HZS typ2
Artikelnr: 35 HZ Kategori: