Glidbleck OLDA SP

Ett glidbleck används tillsammans med automatiska kantreglar, för att skydda den aktiva dörrbladskanten när aktivatorn på den automatiska kantregeln slår an. Glidblecket optimerar även funktionen hos den automatiska kantregeln genom att minska friktionen för aktivatorn samt säkerställa stabil aktivering.

Glidblecket OLDA SP 10 är mest lämpad för trädörrar och i dörrpartier med liten luftspalt mellan dörrbladen. SP 10 spikas fast på dörrbladskanten. En version med självhäftande tejp finns också, kallad SP 10-T.

Glidblecket OLDA SP 20 rekommenderas för stål- och aluminiumprofil-dörrar. SP 20 skruvas fast på dörrbladskanten.

Inkluderat med Oldas produkter är normalt (beroende på förpackning/artikelnummer) de rekommenderade behör som krävs för en säker funktion och lång livslängd.

För kantreglar är tex. glidbleck, eventuellt styrbleck, slutbleck och monteringsskruv vanligtvis inkluderat.

Här finns en översikt på vilka behör som följer med de olika produkterna: OLDA-Tillbehör-2019-11-18

Andra kantregel-behör såsom skyddade golvbleck, slutbleck och styrningar finns här: Behör

 

ritning (SP10)
ritning (SP20)
Artikelnr: SP Kategori: