Nu har vi flyttat!

Åvägen 1 B i Mölnlycke är sedan november 2016 vår nya adress.

I samband med flytten skedde omstruktureringar i vår produktion. Även investeringar i nya CNC-maskiner gjordes, för att förstärka vår kapacitet, både på fräs och svarv.
Under 2017 fortsätter vi trimma våra processer. Även samarbetet med RZ HB Mekaniska, som vi delar lokaler med, kommer att förtätas.