OLDA Innovation del av RZ-gruppen

RZ_Fogra39Olda Innovation med verkstad och kontor i Göteborg, ingår sedan 1 juli 2015 i RZ-gruppen.

Att bli en del av RZ-gruppen känns mycket positivt för Olda Innovation då det stärker verksamheten och möjligheten att marknadsföra och utveckla framförallt våra egna beslagsprodukter.